Puiden hoito

Puiden hoitotöissä keskeisenä lähtökohtana on puiden biologia. On parempi tehdä monta pientä leikkausta kuin yksi suuri. Tarkoituksenamme on edistää puiden hyvinvointia sekä turvallisuutta rakennetussa ympäristössä. Puista pyritään kasvattamaan rakenteellisesti kestäviä sekä terveitä. Oikeaan aikaan tehdyt leikkaukset vähentävät puiden leikkuutarvetta vanhempana. Hallitsemme erilaiset leikkaustavat nuorten puiden rakenneleikkauksista vanhojen puiden  hoitoleikkauksiin. Tarvittaessa teemme puille latvuksen pienennysleikkauksen ja tuemme latvuksen nykyaikaisilla tuentajärjestelmillä.

Puiden hoitotyöt tehdään pääasiassa kiipeilytekniikalla.

arboristi_hoito